2018 spalio 29

Kvietimas

Tarptautinės mokslinės konferencijos tikslas – pristatyti turtingą ir įvairialypį įžymaus mokslininko palikimą, kuris dar nėra išsamiai ištirtas. Vien tik M. Počobuto-Odlianickio korespondencijos archyve (VUB) yra saugoma apie 2000 laiškų. Iškilaus mokslininko paveldą ir veiklą tiria istorikai, filologai, spaudos istorikai, tiksliųjų ir gamtos mokslų atstovai ir kt., todėl tarpdisciplininis požiūris į šios iškilios asmenybės veiklą ir jos rankraštinį paveldą neabejotinai praturtins žinias tiek apie Lietuvos mokslo istoriją, tiek ir Abiejų Tautų Respublikos visuomenę, atverdamas galimybes naujoms įžvalgoms. Konferencijoje taip pat bus siekiama aptarti Vilniaus akademijos vaidmenį Abiejų Tautų Respublikos, o ypač Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, politiniame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime M. Počobuto-Odlianickio vadovavimo laiku.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje literatūrologus, istorikus, menotyrininkus ir kitų mokslo krypčių tyrėjus.

Pranešimų temas ir trumpas 4–5 sakinių anotacijas prašome siųsti iki 2018 m. lapkričio 1 d. konferencijos koordinatorei Reginai Jakubėnas el. paštu: regina.zorro@gmail.com

 

 

Konferencija vyks Vilniaus universitete, Filologijos fakultete (Universiteto g. 5., Vilnius).

 

Gruodžio 6 d. planuojama išvažiuojamoji konferencijos sesija Balinskių dvare Jašiūnuose bei ekskursija į Tabariškių kaimą ir Paulavos respubliką.

 

 

Konferencijos kalbos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriografijos kalbos.

 

Visus pranešėjus organizatoriai pakvies pietų, o atvykusiems iš užsienio ir kitų Lietuvos miestų  užtikrins  nakvynę viešbutyje.