2018 październik 29

Zaproszenie

Celem konferencji jest przybliżenie postaci wybitnego uczonego, którego spuścizna naukowa jest niezwykle bogata i wszechstronna, aczkolwiek jeszcze nie doczekała się wyczerpujących opracowań. Sama tylko korespondencja M. Poczobuta-Odlanickiego z różnymi osobami, przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, liczy około 2000 listów. Badania nad spuścizną naukową i osiągnięciami M. Poczobuta-Odlanickiego są prowadzone przez historyków, filologów, historyków prasy, przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych etc., dlatego interdyscyplinarne spojrzenie na działalność tego wybitego uczonego będzie okazją do wzbogacenia wiedzy zarówno na temat historii nauki na Litwie, społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów jak i do wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji.

Jednym z celów konferencji jest również omówienie roli Akademii Wileńskiej w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz całej Rzeczypospolitej za czasów M. Poczobuta-Odlanickiego.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (tytuł referatu oraz krótkie streszczenie (4-5 zdań) do 1 listopada 2018 r. pod adresem: dr Regina Jakubėnas, regina.zorro@gmail.com

 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (Universiteto g. 5, Vilnius).

6 grudnia 2018 r. planowana jest sesja wyjazdowa do Pałacu Balińskich w Jaszunach (rej. solecznicki) oraz wycieczka do Taboryszek i dawnej Rzeczypospolitej Pawłowskiej.

 

Języki konferencji – języki Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

 

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom konferencji obiady w dniach obrad, natomiast gościom z zagranicy oraz z odległych miast Litwy – również zakwaterowanie.