2018 październik 29

Komitet naukowy konferencji

Przewodnicząca komitetu naukowego:

 

prof. dr Ramunė ŠmigelskytėStukienė (Instytut Historii Litwy, Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 

Członkowie komitetu naukowego:

 

  • prof. dr hab. Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)

 

  • prof. dr Iryna Kiturka (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

 

  • doc. dr Asta Vaškelienė (Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 

  • dr Lina Balaišytė (Instytut Badań Kultury Litwy, Litwa)