2018 październik 29

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:

 

  • dr Regina Jakubėnas (Centrum Polonistyczne, Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego)

 

Członkowie komitetu organizacyjnego:

 

  • doc. dr Miroslav Davlevič (Centrum Polonistyczne, Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego)

 

  • Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (Dział ds. Badań Naukowych i Zbiorów Dziedzictwa Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego)

 

  • doc. dr Kinga Geben (Instytut Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego)