2018 spalio 29

Organizacinis komitetas

  • Koordinatorė: dr. Regina Jakubėnas (Polonistikos centras, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas, Filologijos fakultetas, Vilniaus universitetas)

 

  • doc. dr. Miroslav Davlevič (Polonistikos centras, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas, Filologijos fakultetas, Vilniaus universitetas)

 

  • Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas, Vilniaus universiteto biblioteka)

 

  • doc. dr. Kinga Geben (Taikomosios kalbotyros institutas, Vilniaus universitetas)